Image and video hosting by TinyPic
 • Επικαιρότητα

  Ο υποψήφιος Ευρωβουλευτής των Οικολόγων-ΠΡΑΣΙΝΩΝ Ρήγας Τσιακίρης μας παρουσιάζει μια σύνοψη των προγραμματικών θέσεων  Οι προτάσεις των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ, του μοναδικού μέλους του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος, συνοψίζονται σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες που διαμορφώθηκαν από κοινού και αφορούν τα κύρια θέματα που θα απασχολήσουν την ΕΕ για την επόμενη περίοδο. Σε μια περίοδο που ο ευρωσκεπτικισμός και η ακροδεξιές αποσχιστικές δυνάμεις αμφισβητούν την ίδια την ιδέα της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τα Πράσινα Κόμματα σε όλη την Ευρώπη αποτελούν σταθερά δυνάμεις που θεωρούν την Ευρώπη το κοινό σπίτι όλων των λαών. Ζητάνε όμως περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατίας, της ενότητας, της ειρήνης, του κοινωνικού κράτους και της διατήρησης του φυσικού και πολιτισμικού της αποθέματος, βασιζόμενοι σε ρεαλιστικές προτάσεις οι οποίες συνοπτικά αφορούν τους παρακάτω τομείς:

  · Χρειάζεται σήμερα να προχωρήσουμε γρήγορα σε ένα νέο μοντέλο παραγωγής, διαχείρισης και κατανάλωσης της ενέργειας με στροφή προς 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στόχο την επιτάχυνση της απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, όπως απαιτεί η διεθνής επιστημονική κοινότητα στο πλαίσιο της μάχης για την αποτροπή της παγκόσμιας κλιματική απορρύθμισης.

  · Η κυκλική οικονομία μηδενικών εκπομπών, η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, τα Εργασιακά Δικαιώματα, η Δίκαιη Φορολογία, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, τη Πράσινη Βιομηχανία, οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οι Ανοιχτές και Δίκαιες Πολιτικές Εμπορίου, ο περιορισμός της δύναμης των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων και η μείωση του Δημόσιου Χρέους αποτελούν βασικούς πυλώνες της Πράσινης Οικονομίας

  · Ζητάμε την ενίσχυση της κοινωνικής ένωσης, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και δίκαιες αμοιβές, φορολογική μεταρρύθμιση και πάταξη της φοροδιαφυγής, φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και μείωση του ωραρίου εργασίας ως αποτέλεσμα των δυνατοτήτων της νέας ψηφιακής εποχής.

  · Θέλουμε να ισχυροποιήσουμε το κράτος δικαίου, δεν κάνουμε καμία έκπτωση στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία έκφρασης. Χρειάζεται να επεκταθεί και να ενισχυθεί παντού το πεδίο εφαρμογής του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ενώ θέλουμε να μπορεί κάθε πολίτης ή οργάνωση πολιτών να έχει πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παραβάσεις μέλους ή οργάνου της ΕΕ.

  · Ακόμη η συνθήκη του Παρισιού και η εφαρμογή των 17 στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης του OHE χρειάζεται να αποτελέσουν θεμέλιο των διεθνών εμπορικών συνθηκών. Προτείνουμε την δημιουργία ενός «Ευρωπαϊκού Ταμείου Απόσβεσης Χρεών》 για την διαχείριση του δημόσιου χρέους που βαραίνει πολλές χώρες της Ευρωζώνης.

  · Στον τομέα της αγροτικής παραγωγής και της προστασίας των δικαιωμάτων των ζώων και της βιοποικιλότητας, όπου όλα τα Οικολογικά Πράσινα κόμματα της Ευρώπης έχουν μακρά παράδοση δράσης, απαιτούμε οι επιδοτήσεις να στηρίζουν τους μικρούς παραγωγούς που προστατεύουν το περιβάλλον, το νερό και το κλίμα και δεν χρησιμοποιούν μεταλλαγμένα.

  · Θέλουμε φυσικά και δράσεις και θεσμοθέτηση αυστηρότερων ορίων για την ρύπανση από επικίνδυνα χημικά και την ατμοσφαιρική ρύπανση, ένα πεδίο όπου το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα έχει κάνει πολύ έργο.

  · Ακόμη δεδομένου ότι η προσαρμογή στην νέα τεχνολογική εποχή απαιτεί νέες δεξιότητες, ζητάμε ριζικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα με καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, της πρωτοβουλίας και της συνεργασίας με προώθηση της τεχνολογικής, σεξουαλικής και περιβαλλοντικής αγωγής, επέκταση των εκπαιδευτικών ανταλλαγών (Erasmus+) όπως και γενναία χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας.

  · Τέλος, με δεδομένη την ιστορία των φιλειρηνικών κινημάτων και τις αρχές της μη βίας που αποτελούν θεμέλιο λίθο του παγκόσμιου οικολογικού κινήματος, θεωρούμε απαράδεκτο η ΕΕ να επιδιώκει κέρδη από αδίστακτες εξαγωγές τεχνολογιών όπλων και παρακολούθησης και απαιτούμε επενδύσεις για την αναπτυξιακή συνεργασία στο 0,7% του ΑΕΠ για την χρηματοδότηση της πρόληψης των συγκρούσεων και την επίλυση των διαφορών με ειρηνικά μέσα.

  Δρ. Ρήγας Τσιακίρης
  Δασολόγος, PhD, MSc Οικολογίας
  Ιερολοχιτών 21, Νέα Ζωή,45500 Ιωάννινα

  Δεν υπάρχουν σχόλια

  Post Top Ad


  Image and video hosting by TinyPic

  Post Bottom Ad