Image and video hosting by TinyPic
 • Επικαιρότητα

  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ


  Ο Δήμος Ηγουμενίτσας κατά την θητεία της προηγούμενης δημοτικής αρχής, δεν κατάφερε να εστιάσει την εκλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης σε ένα πρόσωπο ευρείας αποδοχής, το οποίο θα ήταν σε θέση να συγκεντρώσει τα 2/3 των ψήφων του Δημοτικού Συμβουλίου (ήτοι 18 ψήφοι), με αποτέλεσμα η θέση αυτή να παραμείνει σε χηρεία και στον Δήμο να μην λειτουργήσει ο σημαντικός και πρωτοπόρος αυτός θεσμός.
  Στο τωρινό Δημοτικό Συμβούλιο, με 5 παρατάξεις, απαιτείται η συμφωνία σε ένα πρόσωπο των 16 της συμπολίτευσης και 2 ακόμη δημοτικών συμβούλων από τις άλλες παρατάξεις, από τις οποίες οι τρεις τουλάχιστον διαθέτουν τον αριθμό που απαιτείται.
  Ο νόμος προβλέπει εντός 6 μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών στους δήμους άνω των 20.000 κατοίκων, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου, να επιλέγεται, με μυστική ψηφοφορία, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης. Οι υποψηφιότητες μπορούν να κατατίθενται με δήλωση στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. Στη θέση δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός Δήμου ή Περιφέρειας ή Βουλευτής.
  Έχουν επέλθει αλλαγές, σε σχέση με την προηγούμενη φορά και πλέον η εκλογή επαναλαμβάνεται δύο φορές, σε δύο ξεχωριστές ψηφοφορίες, οι οποίες μπορεί να διενεργούνται στην ίδια ή σε επομένη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Αν αποβούν άκαρπες τότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία, με την έκδοση νέας προκήρυξης για την πλήρωση της θέσης, στην οποία μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα τα ίδια ή άλλα πρόσωπα, ή να αποσύρουν το ενδιαφέρον τους πρόσωπα που είχαν θέσει υποψηφιότητα.
  Είναι ένας νέος ανεξάρτητος θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης και λειτουργεί ουσιαστικά σαν τοπικός Συνήγορος του Πολίτη, σαν ένας εξωδικαστικός μηχανισμός επίλυσης διαφορών ανάμεσα στους πολίτες και τις δημοτικές υπηρεσίες. Δέχεται τις καταγγελίες άμεσα θιγομένων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα. Είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους.
  Έχει ακόμη την δυνατότητα ανεξάρτητης - αυτεπάγγελτης παρέμβασης με προτάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής και την καλύτερη ενάσκηση των δικαιωμάτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες, είτε κατά περίσταση, και επ’ ευκαιρία σοβαρών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει, είτε στο πλαίσιο της Ετήσιας Έκθεσης που οφείλει να συντάσσει και η οποία συζητείται υποχρεωτικά στα δημοτικά συμβούλια. Υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του Δήμου με προσωπικό και τα απαιτούμενα για την ενάσκηση των καθηκόντων του.
  Σύμφωνα με τον νόμο δεν απαιτείται να έχει ειδικά προσόντα. Αρκεί να είναι: «…πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας». Ακολουθεί την θητεία των δημοτικών αρχών και δικαιούται να λαμβάνει αντιμισθία η οποία, για τον Δήμο Ηγουμενίτσας, είναι 720 ευρώ τον μήνα, όση και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Ως προς την καταστατική θέση και τις ευθύνες του ισχύουν οι σχετικές διατάξεις όπως για τους δημοτικούς συμβούλους. Εάν πρόκειται για υπάλληλο του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και πάσης μορφής ΝΠΙΔ, του χορηγείται υποχρεωτικά άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας του.
  Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας είτε θα πρέπει να καταλήξει, μέσω των διεργασιών που ως γνωστό γίνονται, στην πρόταση στήριξης από την πλειοψηφία ενός ατόμου το οποίο πραγματικά θα έχει τα εχέγγυα να στηριχθεί και από τους άλλους συνδυασμούς, είτε θα πρέπει το σώμα να εκλέξει αυτόν που πραγματικά αξίζει, χωρίς να υπάρξει καμία συγκεκριμένη γραμμή ή πρόταση στήριξης.
  Η ψηφοφορία ούτως ή άλλως είναι μυστική και ας έχουν οι θεσμοί μια τουλάχιστον ευκαιρία να λειτουργήσουν όπως πρέπει.

  Δεν υπάρχουν σχόλια

  Post Top Ad


  Image and video hosting by TinyPic

  Post Bottom Ad